Żużlowcy Kostempskiego

Tonący żużla się chwyta. Nie udał się Dawidowi Kostempskiemu manewr public relations z rewitalizacją stawu Kalina, to pompuje publiczne pieniądze w żużel. Jak szaleć, to szaleć.

Sprytny manewr z tą „rewitalizacją żużla”, ale szkoda że w prokuraturze tłumaczyć się będą  członkowie Młodzieżowego Stowarzyszenia Śląsk” Świętochłowice, a nie Dawid K.

zuzlowcyCzy fanboy`e speedwaya już czują się wydymani? Nie? A powinni. Metalowy talerz na otarcie łez za postawione zarzuty w prokuraturze, nie jest tego warty.

Ciekawe, czy Marek Palka, nawrócony PiSior (ten z tym talerzem w środku – zdjęcie ze strony UM Świętochłowice), wzorem swego guru Kostempskiego w najbliższej kampanii wyborczej będzie chciał wykorzystać „element żużlowy”?

Nie wiemy, czy wiecie, ale obywatel Palka ma zamiar zamienić krzesełko przewodniczącego Rady Miasta na fotel posła. Jak wiecie, Dawid K. także wybiera się (nomen omen) na Wiejską. Problem jest taki, że w Sejmie trzeba coś robić. Bonusikiem jest immunitet.

Takie marzenia, które mają podobno błogosławieństwo szefa śląskich struktur PiS, doskonale świadczą o kondycji psychicznej pana Marka. Tylko co będzie po przegranych wyborach?

W ramach koleżeńskiej kampanii wyborczej proponujemy koledze Palce ściganie się z Kostempskim. Bardzo na czasie są biegi na golasa. Nadepnięcie na przyrodzenie nie powinno boleć.

Sygnał do startu da Jerzy Buzek wraz z Grzegorzem Tobiszowskim.

Prokurator przyjrzy się żużlowi

Kostempski zachowuje się jak małe dziecko, które cieszy się z zabawki. Po pewnym czasie zabawka się znudzi i ląduje w kącie. Gorzej, jak za chwilę zechce zostać pilotem. Czy na Skałce powstanie lotnisko?

Pajac na żużlu

„Żużel na Skałce reaktywacja” był,  impreza się odbyła i – jak zwraca uwagę jeden z dyskutantów na forum swietochlowicki.pl – tylko takie małe niejasności się pojawiają…

Urzędowy organ świętochłowickiego magistratu, czyli Dziennik Zachodni napisał …”zawody oglądało ponad 5 tysięcy kibiców!”. Skoro organ napisał, to wyjątkowo jest to  prawda. Byliśmy, i widzieliśmy tłumy. Znacznie więcej niż 999 osób.

Ciekawe co na to organizatorzy czyli UM, OSIR, CKS i Śląsk? Czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych?

Artykuł 3 pkt. 2a mówi, że imprezą masową NIE jest min.

impreza odbywająca się na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000

Skoro już mamy wyjaśnione, że zawodom na żużlu i szarży zawodnika Kostempskiego (vide zdjęcie zassane z jego strony na Facebook`u) przyglądało się kilka tysięcy osób, to dlaczego nie zostały spełnione wymogi ustawy?

Artykuł 5 pkt. 3 mówi wyraźnie:

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

Dlaczego nie było dostateczniej ilości ochrony?  Zgodnie z artykułem 6 pkt. 2

Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zmienił swoją decyzję na temat stadionu zlokalizowanego przy Bytomskiej 40?
A może ten stadion już spełnia wymogi zawarte w Prawie Budowlanym? Kiedy to się stało?
Kto się samobójczo pod taką decyzją podpisał i na czyje polecenie?

Dyskutant z forum pyta dalej:

Jak to się stało, że 27.05 prezydent powołuje komisję konkursową a już 28.05 ta sama osoba wydaje decyzję o przyznaniu dotacji 142900 PLN dla MS Śląsk. Oczywiście dotacja przyznana w wyniku postępowania konkursowego. Iście sprinterskie tempo: 24 godz. na przygotowanie konkursu, zasad, regulaminu, ogłoszenie konkursu, zebranie ofert i rozstrzygnięcie.

Jak wynika z informacji na stronie magistratu, na reaktywację żużla w Świętochłowicach władze miasta przeznaczyły w sumie ponad 260 tys. zł.

Coraz droższe są te zabawki Kostempskiego. Jego „pasja historyczna” (Muzeum Powstań Śląskich im. Dawida Kostempskiego) kosztowała już dziesiątki tysięcy złotych (lekko licząc). Co będzie dalej? Strach się bać.

W tym miejscu zwracamy się do radnych tzw. opozycji (Zbigniew Nowak, Rafał Świerk) – pokażcie, że macie jaja i wyjaśnijcie te sprawę! Ale nie jakimiś durnymi interpelacjami, tylko skierowaniem doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mieszkańcy Świętochłowic liczą na Was!

Do roboty!

Żużlowiec Kostempski

Ciekawe, czy Dawid Kostempski, do Warszawy na imprezę pojechał na swoje czy też publicznej kasy?

To pytanie retoryczne, bo nie wierzymy, aby taki chodzący ideał prawa i sprawiedliwości, zniżał się do brudnych chwytów.

A co do hasła:

„Żużel w sercu, metanol w żyłach”

to chętnie zobaczylibyśmy wyniki badań. Nie tylko na zawartość metanolu.

dejwidnazuzlu