Gorąca jesień Kostempskiego

Dawid Kostempski wraz z towarzyszami poleciał do Chin. Wystąpi o azyl?

Tymczasem w Polsce prokuratura pracuje coraz bardziej intensywnie. Parasol nad pupilkiem Jerzego Buzka i śląskiej Platformy Obywatelskiej zaczyna przeciekać. Zapowiada się gorąca polska jesień.

Jedna z „wiewiórek” przysłała nam kopie pewnego pisma z prokuratury.

Naturalnie wiemy, o jaką sprawę chodzi, ale ponieważ Kostempski zalicza się do aktywnych czytelników tej strony (a także jego prawnicy z naszej ulubionej kancelarii P&G), to na razie będziemy „dyskretnie milczeć”.

Jak Delfin dostanie wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka, to się wtedy dowie, o co kaman.

xxx

Artykuł 231 kodeksu karnego to nie żarty.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nam bardziej odpowiada §2.

Swoją drogą, to ciekawe, kogo Delfin będzie chciał zrobić kozłem ofiarnym? Karcza? Kormana?