Entliczek pentliczek

Udostępniać? Nie udostępniać? Ale na kogo wypadnie na tego bęc! „Entliczek pentliczek” to ulubiona wyliczanka Delfina i jego przedszkolaków.

„Nasz” Kostempski, tak jak każdy prezydent odpowiada za udostępnianie informacji publicznej. Jednakże prezydent Kostempski robi to w sposób zupełnie odmienny. Otóż zapewne z dobrej woli blokuje mieszkańcom miasta dostęp do informacji publicznej, natomiast kiedy jest to ustawowo zabronione,  podaje do publicznej wiadomości informacje zastrzeżone przepisami ustawy.

10

Przykłady? Proszę bardzo. W Biuletynie Informacji Publicznej świętochłowickiego magistratu w zakładce oświadczenia majątkowe opublikowano dokumenty dotyczące takich osób jak np. R.W, J.K., I.S. czy R.R.,  ujawniając miejsca ich zamieszkania i położenia nieruchomości.

Informacje te są informacjami niejawnymi i podlegają prawnej ochronie. Informacje te nie mogą być publikowane, co wynika z przepisu art. 24i ustawy o samorządzie gminnym:

1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu  położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im  złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Dawid Kostempski jest odpowiedzialny za przyjmowanie oświadczeń majątkowych oraz ich publikację!

Kostempski nie idź tą drogą! Po publikując informacje niejawne zawarte w oświadczeniu majątkowym popełniasz przestępstwo ścigane na podstawie przepisu art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych (kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2). Złośliwie można rzec, że co się odwlecze…

Może my zaczniemy publikować adresy i zdjęcia nieruchomości Delfina i Barbie? Będzie albumik. Bęc!