Głośniej nad tymi mapami

Strona internetowa z mapami akustycznymi Świętochłowic, za które miasto zapłaciło kilkaset tysięcy złotych, nie działa. Sprawdza się przysłowie, że „milczenie jest złotem”.

Już ponad rok temu Beata Grzelec-Spetruk, Naczelniczka Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami UM Świętochłowice dziennikarzowi na jednym z portali, który pytał, dlaczego nie działa strona www.mapyak.swietochlowice.pl  tak tłumaczyła:

– Rozwiązujemy problem związany z konfiguracją oprogramowania. Mapy do wglądu mieszkańców są udostępniane w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami – mówi Beata Grzelec-Spetruk, naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.

Chcieliśmy dzisiaj te mapy zobaczyć w Internecie, jednak najprawdopodobniej „rozwiązywanie problemu” nadal trwa. Strona nie działa.

Projekt „Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska-dla miasta Świętochłowice” oszacowano na 1 mln 145 tys. 790 zł. Świętochłowice otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85 proc.kosztów kwalifikowanych tj. prawie 974 tys. zł., pozostałe 15 proc.pochodziło z budżetu gminy.

Po piątkowej, jakże mądrej i pouczającej wypowiedzi na sesji Beaty Grzelec-Spetruk, naczelnik wydziału ekologi UM Świętochłowice na temat Ośrodka Badawczo-Naukowego (w skrócie – spalarni),  postanowiliśmy przyjrzeć się referencjom wystawionych przez tę urzędniczkę budowniczemu spalarni.

Jako córka Zbigniewa Grzelca, kandydata na radnego z listy PO w Świętochłowicach oraz bliskiego znajomego Jerzego Buzka, promotora Dawida Kostempskiego, powinna być bardziej kompetentna. Ale po aferze z rewitalizacją Stawu Kalina oraz „nie-spalarni”, straciliśmy nadzieję.

Zainteresowało nas natomiast przy okazji, czy pan Zbigniew Grzelec ze Świętochłowic, ojciec pani naczelnik, to ten sam Zbigniew Grzelec, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w Kielcach? Kto wie?

8 grudnia 2010 r.  naczelniczka Grzelec-Spetruk „wyprodukowała” dokument nazwany przez nią „referencjami”, w którym to poświadczyła nieprawdę. Dlaczego? Ano dlatego, że  wskazała iż tylko i wyłącznie firma Invest – Eko Arkadiusz Primus z siedzibą w Katowicach była wykonawcą map akustycznych.

O tych mapach można poczytać na starej stronie UM w Świętochłowicach i tu:

Mapy akustyczne dla miasta Świętochłowice   Świętochłowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze strony internetowej Investeko S.A.:

INVESTEKO Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Primus Invest-Eko z siedzibą w Katowicach wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w spółkę akcyjną na podstawie art. 584 ze znaczkiem 1 i n. KSH. Przedsiębiorcę przekształcono w dniu 26 kwietnia 2012 r. na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego przez Notariusza Tomasza Balas z Kancelarii Notarialnej w Katowicach Rep. A nr 1273/2012.

INVESTEKO Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 maja 2012 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000420405

 

Z ogłoszenia o wyborze oferty wynika, że wykonawcą była również firma Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która z budowniczym spalarni tworzyła konsorcjum i wspólnie wykonała mapy akustyczne. Winuel SA już nie istnieje.

28 grudnia 2010 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy zarejestrował połączenie spółek Sygnity S.A. oraz wrocławskiej WINUEL S.A. Obecni pracownicy spółki WINUEL wzmocnią struktury Sygnity stając się pracownikami właśnie tej spółki.

Jednak z pewnością firma  Invest – Eko Arkadiusz Primus nie wykonała map akustycznych 8 grudnia 2010 r. tj. w dniu wystawienia referencji – bowiem termin umowny upływał dopiero w dniu 26.12.2010 r., a w lutym 2011 r. na posiedzeniu komisji pani Grzelec-Spetruk twierdziła, że „prace trwają”.