Sieci CBA

CBA zatrzymało na Podkarpaciu dziewięć osób pod zarzutem korupcji wyborczej. Ta informacja wzbudziła zrozumiałe zaniepokojenie w pewnych kręgach władzy w Świętochłowicach. Parasol zaczyna przeciekać.

Zatrzymani wręczali osobom uprawnionym do głosowania łapówki, głównie w postaci alkoholu, za poparcie konkretnego kandydata do samorządu.

LOGO_CBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typowym działaniem o charakterze korupcjogennym jest przestępstwo, gdzie karze podlega ten, kto osobie uprawnionej do głosowania udziela korzyści majątkowej czy osobistej, aby w ten sposób skłonić ją do głosowania w wyznaczony sposób. Takie działania można nazwać korupcją wyborczą czynną, która zagrożona jest karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Bierną odmianę tej formy korupcji będzie popełniał ten, kto jest uprawniony do głosowania i przyjmuje korzyść, bez znaczenia czy majątkową, czy osobistą, albo takiej korzyści się domaga w celu zagłosowania w określony sposób.

Odpowiedzialność karna z tego tytułu ma taki sam wymiar, jak w przypadku korupcji wyborczej czynnej. W wypadku korupcji wyborczej mniejszej wagi, sprawca przestępstwa podlega niższej karze – grzywny, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Podobnie, jak w przypadku łapownictwa czy płatnej protekcji, ten kto zawiadomił właściwe organy ścigania o oferowanej mu lub przyjętej przez niego korzyści, może nie zostać ukarany, a w każdym przypadku zostanie wobec niego zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary.

Korupcja wyborcza ma związek również z zagadnieniem finansowania partii politycznych. W Polsce możliwe jest finansowanie z następujących źródeł: dochody partii z posiadanego majątku, od osób fizycznych – obywateli polskich oraz z budżetu państwa. Partie polityczne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, więc dochody z majątku są raczej ograniczone, głównie do oprocentowania rachunków bankowych lub sprzedaży materiałów propagandowych.

Osoby fizyczne mogą opłacać składki członkowskie, udzielać darowizn, zapisów testamentowych. Wszystko to jednak nie może w roku kalendarzowym przekroczyć równowartości minimalnego wynagrodzenia. Głównym źródłem finansowania partii pozostają zatem dotacje z budżetu państwa. Wszelkie środki, które przekroczą określone limity, powinny być również do budżetu państwa przekazane w ciągu trzydziestu dni.

Zgodnie z paragrafem 4 art. 250a Kodeksu Karnego,

„jeżeli sprawca wymienionego wyżej przestępstwa zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia”.

Jakieś pytania? To proponujemy wizytę w Delegaturze CBA w Katowicach. Kto pierwszy, ten lepszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.