Kostempski funduje nam hasiok

Dawid Kostempski lubi odpady – taki z niego „recykler”. I dlatego zafunduje nam w Świętochłowicach hasiok – kolejny „prezent” na pożegnanie, zrobiony nam przez prezydenta bez konsultacji społecznych, w tajemnicy. Świętochłowice będą wysypiskiem odpadów i spalarnią.

Informator z otoczenia Dawida Kostempskiego podrzucił nam kolejną informację, której Delfin nie chce zdradzić. Szczególnie przed wyborami. Dosyć miał już problemów z „nie-spalarnią”, którą rozkazał nazywać „Centrum Badawczo-Rozwojowym”, na dodatek budowaną bez konsultacji społecznych. Po kryjomu.

n_10010749_2443

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Dawid Kostempski chce nas zasypać odpadami. Miał wcześniej interes związanych z tym sektorem gospodarki, dlatego wie jakie pieniądze się w śmieciach kryją. Duże pieniądze, bo tysiące ton śmieci i odpadów wszelakich muszą przecież jakoś do Świętochłowic trafić.

Szkoda tylko, że gminna kasa świeci pustakami, i nawet „śmieciowa transfuzja” niewiele zmieni. Zyska prywatna firma. Zaskoczeni? Obiły się Wam o uszy informacje o konsultacjach społecznych? Kostempski ma nas za nic, nie liczy się z naszym zdaniem.

Dlaczego padło na nasze biedne Świętochłowice, którego spółka komunalna, czyli MPGK nie dostało szansy na wygranie przetargu na odbiór śmieci od mieszkańców? Przegrało, bo dało realną cenę. Zwyciężyła firma „za miedzy”, która zaproponowała niższą cenę, mimo iż nie było to według naszych źródeł, najbardziej istotne kryterium w tym przetargu. MPGK na otarcie łez dostało do zwycięzcy ofertę zostania… podwykonawcą.

W ręce wpadł nam projekt „Zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.

Na ostatniej sesji Sejmiku, 17 listopada radni zajmą się (pkt. 7 programu) istotną dla Świętochłowic sprawą. Znając ukłądy PO w Sejmiku, to formalność. Kości zostały rzucone, a konsekwencje będziemy ponosić my, mieszkańcy Świętochłowic.

W „Planie gospodarki odpadami województwa śląskiego 2014”, przyjętym uchwałą Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r., w Regionie II została określona planowana regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – kompostownia pryzmowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2014 r. (znak pisma: MPGK/ZOiGO/2478/2014), uzupełnionym pismem znak: MPGK/ZOiGO/2843/2014 z dnia 15 września 2014 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 76 w Świętochłowicach zwróciło się o dokonanie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” i nadanie kompostowni pryzmowej statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Do wniosku dołączono kopie:

  • Decyzji Nr 9/2014 (znak: EGO.6233.10.05.2014) Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 lipca 2014 r. zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w postaci selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w kompostowni pryzmowej zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach.
  • Decyzji Nr 35/2013 (znak: PINB.SW.7140.2-4/13) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie z dnia 15 maja 2013 r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie kompostowni pryzmowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, w ramach działek o numerach ewidencyjnych 1215/17, 1222/55, 1227/55, 1210/58, 1212/19 i 1223/55 – kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXII, XXVI.

3 października 2014 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili oględziny instalacji, które potwierdziły wybudowanie określonej w „Planie gospodarki odpadami województwa śląskiego 2014” regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych objętej wnioskiem o dokonanie zmiany uchwały w sprawie jego wykonania.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” spowoduje nadanie wyżej wymienionej instalacji statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Co to jest ten RIPOK?

Nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii.

Rolę RIPOK może pełnić:

  • Instalacja termicznego przekształcania odpadów
  • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  • Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych w celu wytworzenia produktu o właściwościach nawozowych lub środków poprawiających właściwości gleby spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach
  • Instalacje umożliwiające składowanie odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż 15 lat

Tak drodzy mieszkańcy Świętochłowic. Do naszego miasta trafią dziesiątki tysięcy ton odpadów z innych miast. Szkoda, że nie z Sosnowca.

4 thoughts on “Kostempski funduje nam hasiok

  1. Ja się pytam co ten mydłek jeszcze robi w UM ? Teraz powinien być na L4 razem z żonką i liczyć kasę za ten przekręt.

  2. to „dzięki” takim kostępskim PO straci władzę na zawsze i rozpadnie się – tak nam dobrze narobili przez 8 lat, że teraz możemy się na nich jeno wypiąć i naprawiać badziew którego narobili – ludzie powinni się jednoczyć i walczyć z takimi firemkami trującymi nasze życie – trzeba tak długo z nimi walczyć aż pobankrutują !!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.