Apel do NIK i wszystkich świętych

Wczoraj radni w Świętochłowicach, mimo oporu kolegów Delfina i obecności osiłków z klubu MMA na  sali, zdecydowali się na podjęcie uchwały. Afera rewitalizacji stawu Kalina wchodzi na poziom ogólnopolski. Chyba o takim rozgłosie marzy Kostempski?

Jej tekst znaleźliśmy pod wycieraczką, i uważamy, że lud naszego miasta powinien ją poznać.

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

 1

Rada Miejska w Świętochłowicach apeluje do Najwyższej Izby Kontroli o podjęcie pilnych działań kontrolnych dotyczących realizowanego przez Miasto Świętochłowice projektu pod nazwą „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

 2

Rada Miejska w Świętochłowicach wyraża głębokie zaniepokojenie przerwaniem realizacji przedmiotowej inwestycji i wynikającymi z tego faktu konsekwencjami finansowymi dla Miasta.

 3

Rada Miejska w Świętochłowicach wyraża troskę o wpływ przerwania, na tym etapie, realizacji przedmiotowej inwestycji na zdrowie mieszkańców Świętochłowic.

 4

Niniejszą uchwałę przesyła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobaczymy teraz, ile są warte opowieści K. o znajomości z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.