Калинка, Калинка, Калинка мoя

„Syty głodnego nie zrozumie”, tak samo Dawid Kostempski, który mieszka w Katowicach, a do pracy jest wożony klimatyzowaną limuzyną, zapewne ma w dupie konsekwencje, jakie poniosą mieszkańcy wskutek  rozgrzebanej „bomby ekologicznej”, czyli stawu Kalina. 

Trzeba powiedzieć to wyraźnie – przy zatajeniu faktów przez podwładnych Dawida Kostempskiego o skażeniu Kaliny, zaproponowanej technologii i tym, ile niespodzianek kryje ta „atrakcja” ekologiczna  nie było szans, aby staw Kalina przestał śmierdzieć i truć.

Retoryczne jest pytanie o klip wyborczy Kostempskiego. POlecamy ten powyżej. Wiadomo, że Kenedi „śpiewa, tańczy, recytuje….”

Czytajcie mądre artykuły i się bójcie o Wasze zdrowie. A najlepiej wyciągnijcie wnioski:

Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku wywołują wiele szkodliwych skutków zdrowotnych, spośród których najważniejsze, zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa,
są nowotwory i mutacje w komórkach rozrodczych. Narażenie na czynniki rakotwórcze występuje nie tylko w miejscu pracy, ale jest związane także z poszczególnymi elementami środowiska naturalnego (powietrze, woda, gleba), ze stylem życia, czyli paleniem tytoniu, piciem alkoholu, zażywaniem lekarstw, stosowaniem kosmetyków czy środków czystości. Szacuje się, że czynniki środowiskowe są odpowiedzialne za około 60% nowotworów, a czynniki genetyczne za 5 do 10% tych przypadków.

Na terenie województwa śląskiego rutynowo badane są poziomy 6 związków uszkadzających ludzkie DNA; formaldehydu, benzo(a)pirenu, chromu, kadmu, niklu oraz ołowiu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia [2000] przewiduje monitorowanie w wodzie do picia 68 substancji chemicznych, spośród których 21 wykazuje działanie rakotwórcze, a dwie – teratogenne. W praktyce wykonywane
są głównie badania skrócone, które obejmują oznaczanie cech organoleptycznych wody, wskaźników bakteriologicznych i wybranych wskaźników chemicznych (zawartości wolnego chloru, żelaza, manganu, chlorków, azotanów, azotynów itd.). Takie substancje, jak metale ciężkie, benzo(a)piren, chloroform oraz pestycydy są oznaczane tylko w ramach tzw. pełnych badań sanitarnych, przeprowadzanych na ujęciach obsługujących powyżej 300 tysięcy osób, cztery razy w roku.

Tak się składa, że większość tych substancji jest obecna w „rewitalizowanej” Kalinie. Ciekawy jest ten fragment oświadczenia prezesa spółki VIG:

Zdaniem wykonawcy brak jest możliwości oczyszczenia wody tj. osiągnięcia efektu ekologicznego w zaprojektowanej technologii aeracji ze względu na wielokrotne przekroczenia  indeksu fenoli względem informacji przekazanych w trakcie postępowania przetargowego, jak i uzgodnień z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na poziomie 82,7 mg/l, przy aktualnie stwierdzonych od 220 do 1700 mg/l ! W ocenie wykonawcy przyjęta technologia aeracji jest również szkodliwa ze względu na zagrożenie wprowadzenia do powietrza niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego innych toksycznych substancji, które znajdują się w stawie.

Trochę teorii

  • Indeks fenolowy jest to liczba określająca stężenie różnych związków fenolowych w wodzie wyrażona w miligramach na litr. Reguluje go międzynarodowa norma PN–ISO 6439, która ustala dopuszczalne wartości stężeń tych związków.
  • Czynnikami kancerogennymi (rakotwórczymi) nazywamy takie substancje, które mogą wywoływać w organizmie powstawanie nowotworów. Ich działanie jest szczególnie niebezpieczne w przypadku ludzi, którzy mają niedobory odporności lub uwarunkowania genetyczne do powstawania nowotworów.
  • Kancerogenne czynniki chemiczne: benzen, węglowodory aromatyczne, fenol, uretan, DDT, związki żelaza, niklu, arsenu; pył azbestowy (który można zaliczyć również do czynników fizycznych), iperyt, związki chromu, tetrachlorek węgla, substancje zawarte w dymie papierosowym (substancje smoliste); różnego rodzaju konserwanty, czyli substancje dodawane do żywności, zapobiegające jej psuciu się, np. azotany, związki nitrowe, azotyny. Również nadmierne ilości alkoholu mogą prowadzić do zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.